COACHING NEGOCJACJI

bussines & life coaching

Szkolenie negocjacji a Coaching negocjacji

Prawdopodobnie masz już za sobą szkolenie negocjacji a nawet kilka. Bardzo możliwe, że wiesz co to BATNA oraz wiesz jak generować argumenty i budować pozycje negocjacyjną. A być może będzie to Twoja pierwsza przygoda z negocjacjami. Skoro jesteś tutaj, to znaczy, że poszukujesz efektywnego narzędzia, które pozwoli Ci być bardziej skutecznym i pewnym siebie negocjatorem. Bardzo często na szkoleniach negocjacji kursanci uczą się technik, teorii a negocjacje ćwiczone są (jeżeli są) w laboratoryjnych warunkach. Oznacza to, że działamy bez presji, brak osiągniętego celu (z którym często możemy się nie identyfikować) w praktyce nie ma negatywnych skutków.

W prawdziwych negocjacjach szalenie istotna jest postawa negocjatora, pewność swojej oferty, współpraca, generowanie istotnych argumentów oraz kontrargumentów i to wszystko pod presją czasu, strony przeciwnej czy przełożonych Szkolenie negocjacji nie daje możliwości wglądu w siebie, zdiagnozowania i podniesienia obszarów, które hamują nas w negocjacjach.

Szkolenie negocjacji w formie pracy coachingowej to mój autorski projekt oparty na bogatym doświadczeniu zarówno negocjacyjnym jak i coachingowym.

Masz do wyboru trzy główne programy, które dopasuje do Twoich indywidualnych potrzeb i umiejętności:

 

Coaching negocjacji

Proces kształtowania i doskonalenia umiejętności negocjacyjnych, osadzony w strukturze coachingowej, skupiony na rozwijaniu i podnoszeniu atrybutów oraz umiejętności niezbędnych podczas negocjacji. Są to między innymi:

»budowa pozycji negocjacyjnej,

»określanie swoich mocnych i słabych stron w negocjacjach,

»budowanie wachlarza rozwiązań,

»umiejętność samokontroli „wyjścia na galerię”

»nie uleganie presji

»praca z wewnętrznym negocjatorem,

» zarządzanie stresem.

 

Interwencja coachingowo-negocjacyjna

Dwa do pięciu spotkań  ukierunkowanych przede wszystkim na

» przeanalizowaniu kluczowych, strategicznych celów i obszarów negocjacji,

» sprawdzeniu i zweryfikowaniu pozycji negocjacyjnej,

» generowaniem scenariuszy jak i wachlarza rozwiązań

 

Shadow Coaching

Jest to unikalna forma wsparcia, polegająca na obserwacji Klienta podczas realnych spotkań negocjacyjnych. Jestem z Klientem na spotkaniu negocjacyjnym jako obserwator (nie uczestniczę czynnie w spotkaniu). Po zakończonym spotkaniu następuje sesja, omówienie kluczowych elementów, analiza sytuacji i generowanie nowych rozwiązań

 

Z racji mojego wykształcenia możliwe jest przeprowadzenie testów psychologicznych określających Twoje strategie negocjacyjne.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO MNIE

 

Bardzo chętnie spotkam się z Tobą w Twoim biurze lub wybranej przez Ciebie lokalizacji, aby przedyskutować zagadnienia i przygotować ofertę odpowiadającą na Twoje potrzeby.

Moją pracę opieram na 5 fundamentach:

DOŚWIADCZENIE

Przez wiele lat pracowałem, jako manager wyższego szczebla w jednym z największych domów mediowych w Polsce, dzięki czemu mam wgląd i zrozumienie specyfiki pracy w marketingu, dużej korporacji oraz wyzwań stawianych w sektorze B2B.

WIEDZA

Wiedzę i doświadczenie coachingowe, łączę z wiedzą psychologiczną. Posiadam fakultety z terapii strategicznej- krótkoterminowej, neuropsychologii oraz ukończyłem dwuletnie studia podyplomowe w IPP.

ETYKA

Pracuję zgodnie z wartościami i kodeksem etycznym ICF Global, co oznacza, że moje kompetencje, metodyka, narzędzia oraz standardy pracy są monitorowane i weryfikowane przez ICF Global oraz ICF Polska.

SAMOROZWÓJ

Systematycznie podnoszę moje kwalifikacje okołocoachingowe. Dzięki temu mogę świadczyć usługi na wysokim poziomie, które dopasowują się do dynamicznie zmieniających się realiów rynku.

NEGOCJACJE

Spędziłem kilkaset godzin na spotkaniach B2B, gdzie negocjowałem kontrakty opiewające na setki milionów złotych. Dodatkowo moje doświadczenie jest poparte wiedzą zdobytą podczas specjalistycznych kursów z zakresu negocjacji.