Business coaching. Jak zostać skutecznym managerem

01 Lip Business coaching. Jak zostać skutecznym managerem

Business coaching

Aktualna sytuacja rynkowa zmienia się bardzo dynamicznie i stawia coraz to większe wyzwania przed managerami. Niezależnie od branży, ich główne zadania mają na celu sprawne zarządzanie zespołem, prowadzenie skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Dlatego celem zadaniowym nowoczesnego managera powinno być ciągłe tworzenie, doskonalenie i zarządzanie zespołem, który pod jego kierownictwem, będzie się szybko dostosowywał do aktualnych potrzeb firmy i rozumiał biznes. Efektem tej pracy jest skuteczne dostarczenie usługi lub produktu, co przekłada się na zysk.

Aby móc realizować stawiane cele, nowoczesny (a raczej skuteczny) manager powinien:

  • umieć połączyć wiedzę techniczną/specjalistyczną swoją i zespołu w aktualnym kontekście sytuacyjnym (uwzględniając fakty, niezależne czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na wynik);
  • dać narzędzia (umiejętności) i motywację do działania tak, aby zespół sprawnie i efektywnie mógł wykonać powierzone zadania;
  • budować zgrany i doświadczony zespół specjalistów, z jak najszerszym zakresem kompetencji.

 

Jakie są kluczowe obszary kompetencji managerskich?

Skuteczny manager oprócz kompetencji merytorycznych, powinien rozwijać kompetencje managerskie, przywódcze i społeczne – czyli kluczowe obszary odpowiedzialne za skuteczność działań. Z mojego doświadczenia w pracy z managerami podczas coachingu kompetencji managerskich ( business coaching ) wynika, że głównymi obszarami odpowiedzialnymi za skuteczne działanie są:

 

  1. Poczucie własnej wartości

Świadomość swoich umiejętności, zaufanie własnemu doświadczeniu oraz intuicja otwierają drogę do podejmowania ważnych i kluczowych decyzji. Poczucie własnej wartości jest kluczem do odwagi managerskiej, stawiania wyzwań sobie i zespołowi, dążeniu do realizacji celów, skutecznej i bezpośredniej komunikacji. Ciężko wyobrazić sobie managera, który jest liderem swojego zespołu, bez poczucia własnej wartości.

 

  1. Umiejętności komunikacyjne, motywacyjne, asertywność, udzielanie feedbacku.

Jasny, zrozumiały i precyzyjny komunikat to klucz do skutecznego porozumiewania się. Polecenie czy konstruktywny (!) feedback, skierowany do zespołu lub członka zespołu, wyrażony w sposób nieagresywny to najskuteczniejszy sposób w porozumiewaniu się i przekazywaniu uwag. Manager unika zakłóceń wynikających z nadinterpretacji, bądź złego odczytania przekazu. Jeżeli musi przekazać krytykę to nie dotyczy ona osoby tylko sposobów działania. Manager nie może jednak zapominać o wsparciu i udzieleniu wskazówek.

 

  1. Samodyscyplina

Jest to klucz do stawiania, a przede wszystkim do realizowania, średnio- i długofalowych celów dla siebie i zespołu. To motor napędowy samodoskonalenia się i rozwoju. Manager o wysokiej samodyscyplinie jest przewidywalny, poukładany, swoją postawą motywuje zespół. Samodyscyplina daje mu możliwość zarówno umiejętnego planowania, jak i ustalenia priorytetów dla pilnych i ważnych zadań.

 

  1. Odporność na stres

Raczej umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zdolność działania i podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu czy też otoczenia. Każdy manager powinien mieć własny, ekologiczny sposób świadomego rozładowywania stresu.

 

  1. Zarządzanie emocjami i empatia

Dobry i skuteczny manager rozumie problemy swoich pracowników, potrafi wychwycić we wczesnych etapach sytuacje konfliktowe i rozładować napięcia. Potrafi również motywować, ustalać optymalny zakres obowiązków oraz delegować zadania zgodnie z umiejętnościami i wartościami pracowników.

 

Mikrodoświadczenia

Każdy z powyższych obszarów jest dla managera krytyczny pod względem skuteczności działania i zarządzania zespołem a tym samym efektywności prowadzonego biznesu. Zaburzony proces budowania prawidłowych wzorców (np. przez szybki awans, negatywne przeszłe obserwacje czy doświadczenia), błędne interpretowanie kompetencji przywódczych czy komunikacyjnych, prowadzi do zaburzeń działań managera, a tym samym zaburza proces budowania postawy skutecznego i efektywnego lidera.

Na podstawie mojej pracy z kadrą managerską ( business coaching – coaching komepetencji managerskich) doszedłem do wniosku, że najskuteczniejszym sposobem, aby budować prawidłowe wzorce, a tym samym efektywnie podnieść skuteczność działań managera, jest metoda mikrodoświadczeń. Mikrodoświadczenia to małe elementy układanki, ćwiczenia czy zadania składające się w pełen proces rozwojowy w prowadzonym przeze mnie coachingu kompetencji managerskich. Na podstawie precyzyjnie dobranych i zindywidualizowanych zadań, manager podnosi swoje kompetencje poprzez przekraczanie wewnętrznych barier i oporów, zbieranie i analizowanie swojego doświadczenia, zwiększanie umiejętności oraz motywacji do dalszej pracy nad sobą.

 

Podsumowując

Bycie skutecznym i nowoczesnym managerem to umiejętność połączenia kluczowych kompetencji managerskich, określenia prawidłowych i ekologicznych wzorców zachowań jak i schematów podejmowania trafnych i szybkich decyzji. Skuteczny manager to odwaga, świadomość swojej roli i poczucie sprawczości. W ten sposób manager może sprostać aktualnym jak i przyszłym wyzwaniom stawianym przez pracodawcę.

 

Pozdrawiam

Krzysztof

No Comments

Post A Comment